Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /data/web/virtuals/97325/virtual/www/projekty/videopujcovna/connect.php on line 5

Warning: mysql_select_db(): No such file or directory in /data/web/virtuals/97325/virtual/www/projekty/videopujcovna/connect.php on line 6

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/97325/virtual/www/projekty/videopujcovna/connect.php on line 6
Interaktivní půjčovna videokazet - OStan
O projektu | Restartovat | Stránky autora

Interaktivní půjčovna VHS

Novinky | Hledat | Rezervační košík (0) | Pujčovní řád | Kontakt
Nabízíme:
Warning: mysql(): No such file or directory in /data/web/virtuals/97325/virtual/www/projekty/videopujcovna/index.php on line 87

Warning: mysql(): A link to the server could not be established in /data/web/virtuals/97325/virtual/www/projekty/videopujcovna/index.php on line 87

Půjčovní řád

 1. za zapůjčení VHS si účtujeme 50Kč
 2. Videopůjčovnu VHS mohou využívat pouze řádně zaregistrovaní zákazníci s trvalým pobytem v Praze. Registr je chráněn proti zneužití a slouží pouze pro účely videopůjčovny. Klient se při registraci musí prokázat dvěma průkazy totožnosti (OP, ŘP nebo cestovní pas apod.) a zvolit si libovolné heslo, které bude později spolu s členskou kartou videopůjčovny potřebné k identifikaci zákazníka.
   
 3. Členská karta, která je po zaregistrování vystavena, je přenosná a platná spolu s heslem.
   
 4. Při prvním půjčení se skládá záloha 300,-Kč na každou videokazetu a 500,-Kč na každé DVD, proti záloze se vystavuje potvrzení. Záloha je vratná při vrácení videokazety nebo DVD (dále jen nosičů) z první zápůjčky a předložení potvrzení o složení zálohy. Při dalších zápůjčkách nosičů se již záloha neskládá.
   
 5. Najednou lze zapůjčit maximálně 5 nosičů.
   
 6. Při zapůjčení více než tří nosičů najednou má zákazník nárok na slevu 25% z celkové ceny dané zápůjčky.
   
 7. Nosiče si lze zapůjčit na dobu jednoho dne až pěti dnů.
   
 8. Při zapůjčování nosičů je třeba předložit členskou kartu videopůjčovny VHS nebo znát číslo členské karty a heslo.
   
 9. Zapůjčené nosiče se vracejí nejpozději do 19:00 hod. dne, do kterého byl nosič zapůjčen. Nosiče zapůjčené v sobotu je možno bez příplatku vrátit následující pondělí, nosiče zapůjčené den před státním svátkem je možno bez příplatku vrátit v den následující po státním svátku.
   
 10. Za pozdní vrácení nosiče bude za každý započatý den účtován poplatek rovnající se ceně půjčovného za jeden den.
   
 11. Nosiče se vracejí v obalu videopůjčovny VHS, v případě videokazety navíc s nepoškozeným holografickým znakem.
   
 12. Za nepřetočení videokazety po použití zpět na začátek účtuje půjčovna vypůjčovateli poplatek 5,-Kč.
   
 13. V případě poškození nebo ztráty nosiče či poškození plomby (holografického znaku) sepíše zástupce vypůjčitele s vypůjčovatelem protokol o způsobené škodě, který je vypůjčovatel povinen podepsat a součastně uhradit videopůjčovně VHS plnou hodnotu nosiče včetně licenčních práv pro videopůjčovny v ceně od 600,- Kč do 1500,- Kč za každý jeden kus.
   
 14. Pokud není stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obecně závaznými právními předpisy.
   
 15. Tento Půjčovní řád je závazný pro všechny zákazníky videopůjčovny VHS, Olbrachtova 38, Praha 4.
   
 16. Tento Půjčovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 18.4.2002

Další informace

Přehled slev, které může zákazník videopůjčovny VHS získat :

 •   25% z celkové ceny dané zápůjčky při zapůjčení více než tří nosičů najednou
   
 •   30% z půjčovného za druhý den při zapůjčení na dva dny
   
 •   50% z půjčovného na každý další den
   
 •   12% při založení zákaznického účtu (minimální vklad na účet je 300,-Kč. Půjčovné se odečítá z účtu až do jeho úplného vyčerpání. Zákazník má právo kdykoliv požádat o výpis ze svého účtu.
   
 •   10,-Kč z každé novinky vrácené do 19:00 hod. v den, kdy byl nosič zapůjčen. Novinkami se rozumí videokazety ve stojanu označeném NOVINKY a DVD označené samolepkou novinka.
   
 •   5% z ceny vybraného prodávaného zboží pro členy videopůjčovny VHS